صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران گفت: دستگاه های مختلف مسئول و متولی در حوزه رفع آسیب های اجتماعی با نظارت فرمانداری تهران به صورت جدی پیگیر تکالیف قانونی خود هستند.

به گزارش ایسنا، عبدالعظیم رضایی که در یک برنامه رادیویی با موضوع بررسی وضعیت کارتن خواب ها در ایران سخن می گفت، با اشاره به دغدغه و حساسیت مسئولین کشور در حوزه رفع آسیب های اجتماعی، گفت: در شورای عالی اجتماعی کشور، شورای شهر تهران و نهادهایی همانند در حوزه رفع آسیب های اجتماعی مصوبات متعددی صورت گرفته است که به منزله قانون تلقی می شوند.

وی با اشاره به این که در سطح شهرستان ها وظیفه نظارت بر اجرای قوانین بر عهده فرمانداری است، اظهار داشت: شهرداری از جمله سازمان های متولی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی است که در راستای همین موضوع برنامه های متعددی دارد.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به مجتمع فوریت های اجتماعی شهرداری تهران در منطقه 9 تهران، توضیح داد: دستگاه های مرتبط با آسیب های اجتماعی مختلف با گردهمایی در این مجتمع توسط کارشناسان خود، افراد جمع آوری شده از سطح شهر را مورد غربالگری قرار می دهند و هر فرد را نسبت به درگیری با آسیب های اجتماعی مختلف به مرکز مربوطه ارسال می کنند.

وی با اشاره به این که مجتمع فوریت های اجتماعی شهرداری تهران در خیابان فتح تهران واقع شده است، اظهار داشت: مجتمع فوریت های اجتماعی شهرداری تهران بخش نگه داری ندارد، در حالی که در صورت بروز موارد خاص می تواند به صورت محدود از افراد درگیر با آسیب های اجتماعی نگه داری کند.

عبدالعظیم رضایی در ادامه اضافه کرد: دستگاه های مختلف مسئول و متولی در حوزه رفع آسیب های اجتماعی با نظارت فرمانداری تهران به صورت جدی پیگیر تکالیف قانونی خود هستند.

وی با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از میزان کارتن خواب ها در کشور، عنوان کرد: به دلیل مشخص نبودن بانک اطلاعاتی دقیق دستگاه های مختلف آمارهای متنوعی را از کارتن خوابی منتشر می کنند.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران در ادامه اضافه کرد: برخی از کارتن خواب های موجود در تهران را کودکان کار و افراد معلول غیر معتاد تشکیل می دهند، در حالی که معتادان و افراد متکدی نیز در این آمار قابل شمارش هستند.

مرتبط با این خبر

  • «ازدواج»؛ مشکلی با هزار درمان بی‌نتیجه

  • دولت از باشگاه داری کنار بکشد

  • مالیات بر عایدی غیرکارشناسی است

  • به قول موگرینی درخصوص سازوکار مالی اعتماد نداریم

  • قوانین ثبتی در ایام بعد از انقلاب مهجور مانده اند

  • ضرورت ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور

  • بحران سوریه، هژمونی آمریکا را به چالش کشید

  • قانون جدید چک اثرات مثبتی در اقتصادی و تجارت خواهد داشت

  • وضعیت منابع آبی کشور فوق بحرانی است

  • پژوهش های کاربردی انطباق چندانی با واقعیت های اقتصادی ندارد