صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

عظیمی کیا گفت: سند چشم انداز معماری 1404 مجموعه ای از حرف های درست اما در عین حال بدون کارایی است. تک تک جمله های این سند صحیح اند اما سیستم وار نبوده و هم افزایی ندارند.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو پیرامون موضوع مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز 1404 و با حضور دکتر عباس عظیمی کیا پزشک و دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی به روی آنتن رفت.

عظیمی کیا در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: شهر و معماری یکی از نمادهای فرهنگ است که به عینیت تبدیل می شود و قطعاً فرهنگ بسترساز و زمینه ساز معماری و شهرسازی محسوب شده و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

وی افزود: سند چشم انداز 1404 از ساختار کامل برخوردار نیست و برای یک سند چشم انداز مانند چشم انداز 1404، هفت سال زمان کوتاهی است و حداقل باید برای 20 سال دیگر در نظر گرفته می شد.

دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی ادامه داد: از طرف دیگر محتوای مطالب سند، جنبه آرمانی دارد درصورتیکه چشم انداز با آرمان متفاوت است. به عبارت دیگر چشم انداز دارای هدف مطلوب و آرمان دارای نگاه به هدف ایده آل است.

عظیمی کیا همچنین تصریح کرد: این سند مجموعه ای از حرف های درست اما در عین حال بدون کارایی است. تک تک جمله های این سند صحیح اند اما سیستم وار نبوده و هم افزایی ندارند.

وی در گفت وگوی فرهنگی مطرح کرد: مهندسی فرهنگی به دنبال این است که آیندگان ما را با یک فرهنگ مطلوب بشناسند و مستلزم واقع بینی است. اگر در حوزه فرهنگ واقع بین نباشیم مسیر را به انحراف رفته ایم چراکه فرهنگ یک موجود زنده و دارای حیات است.

دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی در ادامه معماری و شهرسازی را نمادی از فرهنگ دانست و گفت: فرهنگ هر ملتی زائیده دین، جغرافیا، زبان و هویت آن ملت است و همه این عوامل در کنار یکدیگر فرهنگ را می سازند.

عظیمی کیا یادآور شد: بزرگ ترین اشکال در سند چشم انداز 1404 این است که ما فرهنگ را کاملا بر دین منطبق کرده ایم درصورتیکه نباید اینگونه باشد. در این سند به شدت به معماری اسلامی اصرار دارد و این درست نیست. باید به تفاوت های معماری جنوب کشور با شمال کشور نیز توجه می شد.

وی با بیان اینکه مساجد ما الهام گرفته از آتشکده های قبل از اسلام هستند اظهار کرد: معماران ما تحت تاثیر فرهنگ، باورها و ارزش های خود کار می کنند و این امر با دستورالعمل اصلاح نخواهد شد.

دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی بیان داشت: در فرهنگ ایرانی احترام به پدر و مادر ارزش است و این مسئله خواه ناخواه در معماری ما تاثیر می گذارد. بنابراین برای اصلاح معماری قبل از هر چیز ابتدا باید بر روی مسئله فرهنگ کار شود.

دکتر عظیمی کیا در خاتمه تأکید کرد: بدون شک باید بگوییم "معماری ایرانی اسلامی" چراکه ایران 2500 سال تاریخ مدون دارد که 1400 سال آن با شکوفایی اسلام همراه بوده است. برای حفظ هویت فرهنگی کشورمان باید بر روی ایرانی بودن تمرکز کنیم و "معماری ایرانی اسلامی" را مد نظر قرار دهیم.

مرتبط با این خبر

  • حمایت از فرهنگ‌سازی و اولویت فرهنگ در جامعه امروز ایران

  • اصلی ترین چالش های آمایش فرهنگی در ایران

  • آمایش فرهنگی سرزمین؛ عامل پیوند خرده فرهنگها با کلان فرهنگ

  • آمایش فرهنگی سرزمین مسیر پیشرفت را هموار می کند

  • آمایش فرهنگی سرزمین و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه فرهنگی

  • عملکرد شورایعالی انقلاب فرهنگی در رفع آسیبهای اجتماعی

  • آرمانی جلوه دادن سند تحول بنیادین ظلم است

  • عمده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده است

  • اکثر مسئولان در حوزه فرهنگ، ماهیت فرهنگی ندارند

  • مرور اهداف تشکیل شواری عالی انقلاب فرهنگی