صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فصل تجارت - مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که در سه ماهه سوم و چهارم رشد اقتصادی کاهش پیدا کند، لذا باید ابزارهایی در بودجه درنظر گرفت تا از رکود تورمی جلوگیری کند.

براهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران، در برنامه گفت و گوی اقتصای رادیو گفت و گو در خصوص جایگاه نفت در بودجه 98، اظهار کرد: 117 هزار میلیارد تومان برابر 27 درصد بودجه در سال 98 برای درآمد نفتی درنظرگرفته شده است، در حالی که سال گذشته میانگین قیمت ارز 3 هزار و 500 تومان بود و امسال میانگین ارز 5 هزار و 700 تومان است که این میانگین 63 درصد درآمد دولت را افزایش می دهد.

وی افزود: مجموع صادرات نفت، شامل میعانات و بخشی هم فروش داخلی به پتروشیمی ها و شرکت های داخلی باید 117 هزار میلیارد تومان شود که اگرقیمت نفت در بازارها همان 54 دلار پیش بینی شده باشد این مبلغ محقق خواهد شد.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکل بزرگ ما در حال حاضر معطوف به شرایط رکودی و تورمی ناشی از تحریم ها در جامعه است و پیش بینی ها حاکی از آن است که در سه ماهه سوم و چهارم رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و در روند منفی قرار بگیرد که باید ابزارهایی در بودجه درنظر گرفته شود که از رکود تورمی جلوگیری کند.

بهادرانی با اشاره به اینکه بر اثر رکود تورمی درآمد مالیاتی در جامعه تقلیل می یابد، ادامه داد: اثر درآمد مالیاتی از درآمد نفتی بالاتر است به طوریکه در بودجه سال 97، 216 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده بود که 142 هزار میلیارد تومان آن درآمد مالیاتی است که از این میزان باید حدود 71 هزار میلیارد تومان تحقق می یافت در حالی که در 6 ماهه اول سال 50 هزار میلیارد تومان محقق شده است.

وی بیان کرد: در 6 ماهه اول امسال 45 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و در مقابل 13 هزار میلیارد تومان نفت بیشتر فروختیم که اگر این مبلغ را از آن تفریغ کنیم 32 هزار میلیارد تومان می شود.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شرایط اقتصاد باید متعال شود تا بتوانیم بعضی از متغییرها را تغییر دهیم، چراکه نمی توان در شرایط نامناسب اقتصادی افزایش قیمت را در حوزه های مختلف داشته باشیم.

مرتبط با این خبر

  • «ازدواج»؛ مشکلی با هزار درمان بی‌نتیجه

  • دولت از باشگاه داری کنار بکشد

  • مالیات بر عایدی غیرکارشناسی است

  • به قول موگرینی درخصوص سازوکار مالی اعتماد نداریم

  • قوانین ثبتی در ایام بعد از انقلاب مهجور مانده اند

  • ضرورت ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور

  • بحران سوریه، هژمونی آمریکا را به چالش کشید

  • قانون جدید چک اثرات مثبتی در اقتصادی و تجارت خواهد داشت

  • وضعیت منابع آبی کشور فوق بحرانی است

  • پژوهش های کاربردی انطباق چندانی با واقعیت های اقتصادی ندارد