صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر رییس کل بانک مرکزی هنر داشته باشد تا با دولت همچون یک مشتری برخورد کند و رییس جمهور هم سعه صدر داشته باشد می توان استقلال بانک مرکزی را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو، استقلال بانک مرکزی را حیاتی دانست که دیگر وظایف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد افزود: وظیفه و مسئولیت بانک مرکزی در همه کشورها حفظ ارزش دارایی هایی است که به صورت سپرده بانکی و پول در اختیار آنها قرار دارد که این امر مقابله با تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه تعریف می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اصلی که باید در ریاست و مدیریت و سیاست گذاری بانک مرکزی رعایت شود این است که در عین حال که پیشنهاد انتصاب رییس بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار به عهده رییس دولت است اما رییس بانک مرکزی پس از انتخاب و انتصاب باید با دولت به عنوان یک مشتری و فرد عادی برخورد کند.

مظاهری ادامه داد: اگر رییس بانک مرکزی این هنر و رییس دولت نیز این سعه صدر را داشته باشد تا زمانی که به عنوان متقاضی پول به نظام بانکی مراجعه می کند رییس بانک با رییس جمهور به عنوان یک مشتری برخورد کند، لذا با ایجاد چنین ساختاری می توان استقلال بانک مرکزی را رقم زد.

وی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت بر اساس صلاح دیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود که در این صورت می توان استقلال بانک مرکزی را تعریف کرد.

رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چندماه اخیر در خصوص سیاست های ارزی تنها گوشه کوچکی از استقلال بانک مرکزی دیده شده، توضیح داد: بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی سران قوا با بانک مرکزی اجازه داده شد که آنچه که در مورد سیاست های ارزی صلاح می داند را عملی کند که این امر موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شد.

مظاهری افزود: در دورانی که رییس جمهور منافع مردم را بر نیازهای دولت ترجیح می داد و رییس کل بانک مرکزی، با استدلال و منطق شرایط انجام یا عدم انجام برخی امور را برای رییس جمهور توضیح می داد رییس جمهور هم به دلیل مصلحت مردم شرایط را می پذیرفت بسیاری از مسائل حل می شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: سیاست های ارزی، کنترل نقدینگی و سود بانکی سه محوری است که بانک مرکزی با اقتدار و استقلال باید کنترل کند و اجازه ندهد که کنترل این امور از حیطه وظایفش خارج شود.

مرتبط با این خبر

  • «ازدواج»؛ مشکلی با هزار درمان بی‌نتیجه

  • دولت از باشگاه داری کنار بکشد

  • مالیات بر عایدی غیرکارشناسی است

  • به قول موگرینی درخصوص سازوکار مالی اعتماد نداریم

  • قوانین ثبتی در ایام بعد از انقلاب مهجور مانده اند

  • ضرورت ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور

  • بحران سوریه، هژمونی آمریکا را به چالش کشید

  • قانون جدید چک اثرات مثبتی در اقتصادی و تجارت خواهد داشت

  • وضعیت منابع آبی کشور فوق بحرانی است

  • پژوهش های کاربردی انطباق چندانی با واقعیت های اقتصادی ندارد